Bilprovning - Fakta och information om Bilprovning


Bilprovning

Bilprovning ska genomföras på alla bilar som är äldre än tre år. Denna bilprovning ska sedan ske när bilen är 5 år och därefter genomförs varje år. Fram till 2011 genomfördes all bilprovning och bilbesiktning av AB Svensk Bilprovning med från och med 1:e juli 2010 så är denna marknad konkurrensutsatt.

Bilprovningen är en mycket viktig del i säkerhetsarbetet och Nollvisionen gällande trafikolyckor. Tack vare att bilarna provas regelbundet och noggrant får bilägaren inte bara information om vilka fel bilen har utan besiktningsmannen kan också ge förhandsinformation om vilka bildelar som kommer att håller på att slitas ut.

Information om Bilprovning

Bilprovning har varit obligatoriskt för alla bilar, registrerade motorfordon och släpkärror sedan 1965. En klart övervägande majoritet av bilbesiktningarna genomförs av AB Svensk Bilbesiktning och redan från de första bilbesiktningarna har resultaten av bilbesiktningarna sammanställts i olika former:

 • Bilens svaga punkter (1966-1991)
 • Bilar - Starka sidor & svaga punkter - tillsammans med Konsumentverket (1992-)
 • Weak Points of Cars - engelsk version
 • Begbilguiden - Webbaserad guide (2002-2009)
 • Bilsmart - Webbaserad guide (2009-)

Totalt har över 200 miljoner bilar och fordon provats och besiktigats sedan den obligatoriska bilprovningen infördes 1965.Kontrollera innan bilprovning

Det finns många detaljer och bildelar som kommer att kontrolleras vid bilprovningen. Vissa saker kan du enkelt kontrollera själv och åtgärda mycket enkelt. Att kontrollera bilen innan bilprovningen tar cirka 10 minuter men du kan spara en ombesiktning som tar minst 1 timme extra av din tid och kostar några undralappar ytterligare.

 • Fungerande vindrutetorkare och spolare
 • Att batteriet sitter fast
 • Alla stolar ska finnas i bilen vid bilbesiktningen för bilar som har löstagbara stolar.
 • Att den löstagbara kroken sitter monterad, går att ta loss samt att eventuell nyckel till kroken finns med till bilprovningen
 • Varningstriangel ska kunna uppvisas för vid bilprovning
 • Signalhornet - Tutan
 • Strålkastare
 • Blinkers fram och bak
 • Bromsljusen
 • Lampan för skyltbelysningen
 • Däcken har minst 3 mm mönsterdjup
 • Backspeglarna är hela och ska inte skaka under körning

Efter bilprovning

Om din bil har fått anmärkningar vid bilprovningen kan du behöva åtgärda felet eller anmärkningen.

Det finns tre kategorier av fel som det kan anmärkas på. Den minst allvarliga kategorin är att bilen får en anmärkning som inte kräver ombesiktning men ska vara åtgärdat till nästa bilprovning. Detta kan vara fel som t.ex. trasig skyltbelysning eller att tutan är trasig.

Nästa kategori är den typen av fel som kräver en åtgärd och ombesiktning inne en viss tid. Detta kan vara fel som kan påverka säkerhets på sikt som t.ex. slitna bromsar, krånglande hastighetsmätare eller läckande bromssystem.

Om det under bilbesiktningen upptäcks mycket allvarliga fel på bilen som direkt påverkar säkerheten kan bilen omgående få körförbud och måste bärgas från platsen.

Typer av Bilprovning

De flesta anläggningarna för bilprovning erbjuder flera typer av tjänster relaterade till att prova och testa bilar.

Kontrollbesiktning innebär att bilen får en genomgång säkerhetsmässigt. Kontrollbesiktningen kallas även för bilprovning eller bilbesiktning.

Registreringsbesiktning innebär att speciellt utbildade besiktningsingenjörer besiktigar och registrerar bilar som du kanske importerat själv.

Bildiagnos innebär att du kan få en bil testad och provad innan du köper den vilket för ditt bilköp av en begagnad bil tryggare i och med att risken för dyra överraskningar.

E-diagnos innebär att bilens el och elektroniksystem testas, provas och kontrolleras.

Kontakta AB Svensk Bilprovning

AB Svensk Bilprovning är den organisation som gör flest bilbesiktningar varje år:

AB Svensk Bilprovning

Telefon: 0771-600 600

Hemsida: AB Svensk Bilprovnings Webbplats
E-post : Mail till AB Svensk Bilprovning

Trots att området bilprovningarna är konkurrensutsatt så finns det väldigt få alternativ till AB Svensk Bilprovning. Främsta orsaken till detta är att dagens bilprovning är mycket effektiv och väldigt billig. Att betala ett par hundralappar för att få en total genomgång av bilens säkerhetsdetaljer är billigt och ingen bilverkstad kan erbjuda samma tjänster till denna kostnad.

AB Svensk Bilprovning ägs till en majoritet av den svenska staten men delägare är även bland annat Motormännen och bilförsäkringsbranschen.